V Смотра извиђача Србије ('96.) - ИЗВЕШТАЈ (СИС 1997.)

Извештај са Пете смотре извиђача Србије 1996. године, издат 1997.
Аутор: 
Милан Баришић, Драган Васић, Димитрије Миловановић, Лајош Шандор, Владислав Дудаш, Стеван Стојановић, Јонаш Павел, Никола Петровић, Славица Петровић, Зорица Ранковић
Година: 
1997
Место издавања: 
Београд
Опис: 

Пета смотра извиђача Србије одржана је од 26. јуна до 25. августа 1997. поводом обележавања јубилеја "85 година од оснивања извидничке - скаутске - извиђачке организације у Србији 1911-1996."

Смотру је чинило 5 републичких акција, тако да овај извештај обухвата извештаје са следећих акција:

  1. "Видовдански извиђачки сусрети Крушевац '96"
  2. "Републичка колонија полетараца 'Будућност је наша' "
  3. "Међународна ликовна колонија извиђача сликара Ковачица '96"
  4. "Републичка поречанска пловидба Тиса-Дунав '96"
  5. "Сусрети брђана Србије Гоч '96"

На Смотри је учествовало (око) 1.165 пчелица и полетараца, извиђача и планинки, брђана и брђанки. Отворена је 27. јуна 1996. у Ломници код Крушевца, а затворена 24.августа 1996. на Гочу (Добре Воде).

Извештај о извођењу Пете смотре извиђача Србије разматран је и усвојен на седници Старешинства Савеза извиђача Србије која је одржана 22. марта 1997. године у Београду.

Преузето 17 пута