Школа за предводнике - Суботица 1991/1992. (ОИ ''Ђуро Салај'' Суботица)