ТЕЗЕ за све теме образовања вођа чета извиђача млађег узраста

Омот за књигу ТЕЗЕ за све теме образовања вођа чета извиђача млађег узраста - аутора Бојан Бошњак, издато у Загребу 1984.године
Аутор: 
Бојан Бошњак
Година: 
1984
Место издавања: 
Загреб
Опис: 

          По речима аутора, Бојана Бошњака, у предговору - ова брошура је намењена организаторима и предавачима образовања вођа чета извиђача млађег узраста, предавачима на семинарима за нове старешине извиђачких јединица, извиђачким инструкторима и осталима који се баве организацијом рада извиђача млађег узраста.

          Она је наставак, тј. други део приручника "Образовање вођа чета извиђача млађег узраста" (СИХ, 1980.год.), који доноси конкретна упутства за извођење сваке теме програма образовања вођа чета млађег узраста. За сваку ту тему понаособ, брошура доноси:

  • програм теме
  • методе рада и опсег теме (време у сатима)
  • литературу за предавача и полазника течаја
  • спецификацију потребних реквизита
  • тезе за теоријско излагање и практичан рад
  • напомене предавачу
  • потребан ниво репродукције знања

         

Преузето 68 пута