Серијал "МИ МЛАДИ НА СМОТРИ" - Дневник Пете смотре извиђача Хрватске

          Даром Дамира Горника - Грге из О.И.''Владимир Назор'' - Карловац, у прилици смо да Вам понудимо серијал "МИ МЛАДИ НА СМОТРИ" - Дневник Пете смотре извиђача Хрватске, који нам је Грга (уз и друге наслове! :-) )  проследио у скенираном облику, на чему му велико хвала од свих нас! :-)

          Серијал је у форми засебних издања месечних извиђачких новина "Ми млади", пратио свакодневна дешавања током Смотре, а иза њега су стајали:

  • Камило Ференчак - Милко, као главни и одговорни уредник;
  • председник издавачког савета је био Крешимир Сикора; а
  • редакцијски колегијум су чинили: Руди Аљиновић, Бојан Бошњак (заменик главног и одговорног уредника), Боривој Бошњак, Камило Ференчак, Младен Геровац, Ивица Грчар, Иван Искра, Марчела Јурман, Невен Крањчец (помоћниг гл. и одг. уредника) и Бранко Шкробоња.

У склопу серијала имамо следеће бројеве:

  1. "МИ МЛАДИ НА СМОТРИ" - Дневник Пете смотре извиђача Хрватске - бр.1 (1. VII 1985.) ''МИ МЛАДИ НА СМОТРИ'' - Дневник Пете смотре извиђача Хрватске - бр. 1 (1. VII 1985.)
  2. "МИ МЛАДИ НА СМОТРИ" - Дневник Пете смотре извиђача Хрватске - бр.2 (2. VII 1985.) ''МИ МЛАДИ НА СМОТРИ'' - Дневник Пете смотре извиђача Хрватске - бр. 2 (2. VII 1985.)
  3. "МИ МЛАДИ НА СМОТРИ" - Дневник Пете смотре извиђача Хрватске - бр.3 (3. VII 1985.) ''МИ МЛАДИ НА СМОТРИ'' - Дневник Пете смотре извиђача Хрватске - бр. 3 (3. VII 1985.)
  4. "МИ МЛАДИ НА СМОТРИ" - Дневник Пете смотре извиђача Хрватске - бр.4 (4. VII 1985.) ''МИ МЛАДИ НА СМОТРИ'' - Дневник Пете смотре извиђача Хрватске - бр. 4 (4. VII 1985.)
  5. "МИ МЛАДИ НА СМОТРИ" - Дневник Пете смотре извиђача Хрватске - бр.5 (5. VII 1985.) ''МИ МЛАДИ НА СМОТРИ'' - Дневник Пете смотре извиђача Хрватске - бр. 5 (5. VII 1985.)
  6. "МИ МЛАДИ НА СМОТРИ" - Дневник Пете смотре извиђача Хрватске - бр.6 (6. VII 1985.) ''МИ МЛАДИ НА СМОТРИ'' - Дневник Пете смотре извиђача Хрватске - бр. 6 (6. VII 1985.)
  7. "МИ МЛАДИ НА СМОТРИ" - Дневник Пете смотре извиђача Хрватске - бр.7 (7. VII 1985.) ''МИ МЛАДИ НА СМОТРИ'' - Дневник Пете смотре извиђача Хрватске - бр. 7 (7. VII 1985.) .