''СВИЈЕТ СКАУТА'' - Часопис извиђача Хрватске, број 27 - просинац (децембар) 2005.