Упокојио се наш вољени Живојин
- Жика Извиђач -
отац "Нашег Таванчета"

Упокојио се наш Жика Извиђач, отац "Нашег Таванчета"

''СВИЈЕТ СКАУТА'' - Часопис извиђача Хрватске, број 27 - просинац (децембар) 2005.