Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Предлог Правилника о канцеларијском пословању, начину евидентирања, класификације, архивирања и чувања регистратурског материјала Савеза извиђача Војводине (дец.2001.)

Предлог Правилника о канцеларијском пословању, начину евидентирања, класификације, архивирања и чувања регистратурског материјала Савеза извиђача Војводине (дец.2001.)
Аутор: 
Савез извиђача Војводине (Старешинство Савеза извиђача Војводине)
Година: 
2001
Место издавања: 
Нови Сад
Преузето 6 пута
kadpuknefilm