Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Правилници Савеза извиђача Југославије из 1994/1995. године

          Управо смо окачили неке од Правилника некадашњег Савеза извиђача Југославије које је донео Извршни Комитет Скупштине Савеза извиђача Југославије на својим Седницама у Новом Саду 1994. и у Баошићу 1995. године, па ево овако обједињеног прегледа тих постављених наслова / Правилника:

  1. Правилник о стицању звања ''Извиђач орао'', ''Чета орлова'' и ''Одред орлова'' (Нови Сад 11.VI 1994.)

  2. Правилник о стицању звања ''Извиђачки инструктор'' (са пратећим документима) (Нови Сад 11.VI 1994.)

  3. Правилник о заставама у Савезу извиђача Југославије (Нови Сад 11.VI 1994.)

  4. Правилник о одликовањима и признањима у СИЈ (Нови Сад 11.VI 1994.)

  5. Правилник о међународној сарадњи у СИЈ (Нови Сад 11.VI 1994.)

  6. Правилник о евиденцији чланства и активности у Савезу извиђача Југославије (Нови Сад 11.VI 1994.)

  7. Правилник о униформама и ознакама у Савезу извиђача Југославије (Баошић 4.II 1995.)