Правилник о стицању звања ''Извиђач орао'', ''Чета орлова'' и ''Одред орлова'' (СИЈ, Нови Сад 11.VI 1994.)

Правилник Савеза извиђача Југославије о стицању звања ''Извиђач орао'', ''Чета орлова'' и ''Одред орлова'' донет у Новом Саду 11.јуна 1994.године
Аутор: 
Извршни Комитет Скупштине Савеза извиђача Југославије
Година: 
1994
Место издавања: 
Нови Сад
Опис: 

Правилник Савеза извиђача Југославије о стицању звања ''Извиђач орао'', ''Чета орлова'' и ''Одред орлова'', донет у Новом Саду 11.јуна 1994. од стране Извршног Комитета Скупштине СИЈ.

Доношењем овог правилника и даље равноправно уз нова звања могу да се носе раније стечена (еквивалентна) звања: ''Извиђач партизан'', ''Партизанска чета'' и ''Партизански одред''.

Преузето 30 пута