Постојнска јама (водич)

Фотографије из водича кроз Постојнску јаму издатог 1987.године
Аутор: 
Срећко Шајн, Миран Фајдига; фотографије: Ф.Голоб, Голоб & Приможић, Ф.Хабе, О.Кадрнка
Година: 
1987
Место издавања: 
Мурска Собота
Опис: 

Водич кроз Постојнску јаму са фотографијама и описима најзначајнијих детаља Постојнске јаме.

Издат је 1987. год., а описи су дати на словеначком, енглеском, немачком, француском и италијанском језику.

Преузето 49 пута