Колонија полетараца и пчелица ''Весела деца у Закути'' - приручник и елаборат (Библиотека извиђача Србије ''Извиђачка школа'' - свеска 4)

Колонија полетараца и пчелица ''Весела деца у Закути'' - приручник и елаборат (Библиотека извиђача Србије ''Извиђачка школа'' - свеска 4)
Аутор: 
Тома Милачић, Вучко Ватовић, Гордана Пауновић
Година: 
1971
Место издавања: 
Београд
Опис: 

          Програм из 1971.г. са активностима по данима за десетодневну колонију / летовање полетараца и пчелица у извиђачкој кући у селу Закута у Шумадији, између Краљева и Крагујевца.

          Неовисно од његове примарне намене (имајући у виду место и временско трајање колоније) - елаборат је сјајна основа и за неке нове акције за наше најмлађе извиђаче, што се и наглашава у предговору приручника:

         "Материја ове књижице везана је за конкретан амбијент Извиђачке куће у селу Закута и услове који владају у њој. Међутим, она је обрађена тако да представља неопходан приручник сваком предводнику полетараца и пчелица - првенствено на летовању - али исто тако и у свакодневном раду са најмлађим члановима извиђачке организације."

          Иначе књижица је рађена "на основу вишегодишњих искустава са републичких и покрајинских смотри полетараца и пчелица, као и на основу досадашњих искустава стечених приликом организовања акције - летовања полетараца и пчелица Србије под називом ''Весела деца у Закути''."

          Говорећи о циљевима који се првенствено имају у виду приликом осмишљавања ове и сличних акција, наглашава се следеће:

          На првом месту циљ је "да се најмлађи одморе и освеже, доживе безбројне радости и пријатна изненађења, инспиришу и међусобно упознају и заволе.

          Све активности у току десет дана одабране су у складу са узрастом и психофизичким могућностима и хтењима учесника, а највећим делом се изводе на чистом ваздуху у природи.

          Програм и међусобни односи су планирани тако да деца што мање осете празнину што су одвојена од родитеља, да се што више социјализују и зближе међусобно и са предводницима, да осете вредност колектива, ...

          Обавезе и забава, игре и рад, биће тесно повезани и произилазиће једно из другог.

          Игре и такмичења су одабрани тако да откривају таленте и склоности сваког полетарца или пчелице понаособ, да му омогуће личну афирмацију и подстакну у доказивању себе и сопствених вредности.

          ...Полетарци и пчелице ће стећи нова знања о природи и неким законитостима из ње, научиће безброј корисних вештина, интересантних игара и лепих песама. ..."

          Поред планова активности по данима и још неких општих напомена, у приручнику су дати и спискови и описи потребне личне и колективне опреме за извођење овакве акције.

          Као саставни део и неопходна додатна литература за спровођење свих ових активности, наведени су и приручници за играње у просторији и у природи, које такође можете наћи на нашем сајту:

1) "ИГРЕ У ПРОСТОРИЈИ" - Иконија Мунћан и Миша Ненадовић (имамо прво издање из 1968.год. и треће издање овог приручника)

2) "ИГРЕ У ПРИРОДИ" - сакупили и средили Иконија Мунћан и Миша Ненадовић (2.издање из 1984.год.).

Преузето 87 пута