ИЗВИЂАЧ - Приручник за руководиоце

          Серијал незаобилазних приручника за руководиоце извиђачких јединица у издању Савеза извиђача Хрватске (издања из '80.-тих и мало раније), који је поред методолошких упутстава, организационих смерница и сл. - истовремено покривао и извиђачка знања распоређена у тзв. 3 извиђачке звезде. Серијал чини 10 делова који су распоређени у 5 књига:

           Такође, са овим серијалом приручника су уско повезани и приручници у издању Савез извиђача Југославије и Савез извиђача опћине Сплит из 1984, које вам такође препоручујемо:

 1. Прва извиђачка звијезда
 2. Друга извиђачка звијезда
 3. Трећа извиђачка звијезда

Но, сада мало о поменутим Приручницима за руководиоце извиђачких јединица - "Извиђач".

 

ИЗВИЂАЧ - Приручник за руководиоце извиђачких јединица 1-2

 

          Први двоброј незаобилазног и хваљеног извиђачког приручника за рад са извиђачким водовима (и четама у каснијим бројевима) - у издању Савеза извиђача Хрватске.

          Први двоброј је замишљен као основни и минимални програм течаја за воднике (течај I ступња), и обрађује градиво које је покривала некадшња Прва извиђачка звезда.

Основне области обрађене у овом делу су:

 1. ИЗ ПРВЕ ЗВИЈЕЗДЕ - Садржај и методска упутства (1)
 2. КАКО РАДИ ВОД (1.дио)

Неки од наслова и области које су обрађене су и: Програм извиђачке организације, Шта су извиђачке звезде, Програми водних састанака, Основно о четним активностима, Прва извиђачка звезда, Како ради вод, Како припремити водни састанак, Извиђачки водни излети, О воднику и његовим дужностима те упутствима за његов рад, Групна динамика у раду вода,...

У оквиру Прве извиђачке звезде обрађене су у одговарајућем обиму и следеће области:

 • извиђачка организација,
 • излетништво,
 • сигнализација и шифре,
 • топографијаоријентација),
 • познавање и заштита природе,
 • основна техничка знања (+о шатору, чворови),
 • телесни одгој / спортско-физичке активности (+ игре у просторији и игре у природи),
 • извиђачке песме (у склопу културно-забавног рада)
 • ...

                                                                                  Детаљније о књизи и место за њен преглед >>

 

ИЗВИЂАЧ - Приручник за руководиоце извиђачких јединица 3-4

 

          Други двоброј незаобилазног и хваљеног извиђачког приручника за рад са извиђачким водовима (и у четама - детаљније у каснијим бројевима) - у издању Савеза извиђача Хрватске, који представља нераскидиву целину са првим двобројем.

          Двоброј 3-4 је наставак градива за савладавње Прве извиђачке звезде и овладавање радом унутар вода и основним познавањем рада чете, који су у својој уводној варијанти дати у претходном двоброју - "Извиђач 1-2". "Извиђач 3-4" је замишљен као надоградња претходног градива/знања до нивоа који се тражио за Течај за вође или Виши воднички течај (течај II степена).     

Основне области обрађене у овом делу су:

 1. ИЗ ПРВЕ ЗВЕЗДЕ - Садржај и методска упутства (2)
 2. КАКО РАДИ ВОД (2.део)

Неки од наслова и области које су обрађене су и: Извиђачки вод и водни систем, Штаб чете - вод водника, Остваривање и признавање извиђачких звезда, Програми водних активности (састанака, акција), Програми четних (и одредских) активности (састанака, акција), Из Прве извиђачке звезде (садржај и методска упутства), Водне и четне активности - у природи и у месту становања, Мој вод и логоровање, Спорт и рекреација у раду вода и чете, Културна делатност у воду и чети, Водне новине ...

У оквиру Прве извиђачке звезде обрађене су у одговарајућем обиму и следеће области:

 • Излетништво (кретање пешака и групе)
 • Сигнализација (знакови СОС)
 • Познавање природе
 • Основна техничка знања (пионирски алат, употреба шаторског крила)
 • Хигијена и прва помоћ (лична хигијена, употреба троугле извиђачке мараме, дезинфекциона средства)
 • Физичко васпитање и игре (стаза с препрекама, организовање игара, игре у просторији, игре у природи)
 • Културно забавни рад - извиђачке песме и култура понашања и одевања
 • Обављање ПТТ послова
 • ...

                                                                                 Детаљније о књизи и место за њен преглед >>

 

ИЗВИЂАЧ - Приручник за руководиоце извиђачких јединица 5-6

 

          Друго издање трећег двоброја незаобилазног и хваљеног извиђачког приручника за рад са извиђачким јединицама и за савладавање програма извиђачких звезда - у издању Савеза извиђача Хрватске. У "Извиђачу 5-6" нагласак је на савладавању (и организовању савладавања) знања и вештина Друге извиђачке звезде, те се приручник (у односу на претходне бројеве) сада фокусира на детаљнију методику функционисања извиђачке чете.

Основне области обрађене у овом делу су:

 1. ДРУГА ИЗВИЂАЧКА ЗВЕЗДА - Садржај и методска упутства (I део)
 2. МЕТОДИКА РАДА ЧЕТЕ (II део)

                                                                                  Детаљније о књизи и место за њен преглед >>

 

 

ИЗВИЂАЧ - Приручник за руководиоце извиђачких јединица 7

 

                                                                                 Детаљније о књизи и место за њен преглед >>

 

 

ИЗВИЂАЧ - Приручник за руководиоце извиђачких јединица 8-10

 

                                                                                 Детаљније о књизи и место за њен преглед >>