Извиђачки вјесник - бр.283, јун 1990.

Насловна страна извиђачке публикације некадашњег Савеза извиђача Босне и Херцеговине 'Извиђачки вјесник' - број 283 за јун 1990. годинe.
Аутор: 
Уредништво: Драган Васић (главни уредник), Бранко Крстић (одговорни уредник), Аднан Хоџић, Мирослав Галић, Наташа Марошевац, Алица Бехрам и Хајдар Арифагић
Година: 
1990
Место издавања: 
Сарајево
Опис: 

На насловној страни овог броја извиђачке публикације некадашњег Савеза извиђача Босне и Херцеговине су чланице извиђачке патроле Самосталне извиђачке чете "МОША ПИЈАДЕ" из Суботице (те 1986.год. оне су биле представнице Савеза извиђача Војводине на ЈИПВ) - другопласирана девојачка екипа Југословенског извиђачко-партизанског вишебоја "Народни херој Ратко Вујовић Чоче" - "Жабљак 1986." (4.јул 1986.године).

Чланице суботичке извиђачке патроле су биле: Чила Симчић (Варга), Мира Малко (Стантић), Јасна Богнар, Клаудија Шелкен и Зденка.

Чланице извиђачке патроле Самосталне извиђачке чете ''МОША ПИЈАДЕ'' из Суботице - другопласирана девојачка екипа Југословенског извиђачко-партизанског вишебоја ''Народни херој Ратко Вујовић Чоче'' - ''Жабљак 1986.'' (4.јул 1986.године) Чланице извиђачке патроле Самосталне извиђачке чете ''МОША ПИЈАДЕ'' из Суботице - другопласирана девојачка екипа Југословенског извиђачко-партизанског вишебоја ''Народни херој Ратко Вујовић Чоче'' - ''Жабљак 1986.'' - 4.јул 1986.године. Чланице извиђачке патроле Самосталне извиђачке чете ''МОША ПИЈАДЕ'' из Суботице - другопласирана девојачка екипа Југословенског извиђачко-партизанског вишебоја ''Народни херој Ратко Вујовић Чоче'' - ''Жабљак 1986.'' (4.јул 1986.године).

А ево и резултата са ЈИПВ "Жабљак '86.", датих у часопису "Јаворов лист" (бр.3 - за децембар 1986.године):

Резултати Југословенског извиђачко-партизанског вишебоја Народни херој Ратко Вујовић Чоче - Жабљак 1986. године. Резултати Југословенског извиђачко-партизанског вишебоја Народни херој Ратко Вујовић Чоче - Жабљак 1986. године.

Преузето 28 пута