Литература за организовање и спровођење таборовања, камповања, излета, ...

Припреме за таборовање - коначари на одмору у шатору након напорног дана :-) - Литература за организовање и спровођење таборовања, камповања, излета, живота у природи - у понуди свима на нашем сајту

          Полако почиње период организације и потом одлазака на разна таборовања, логоровања, камповања, излете вишедневне и једнодневне, ... односно период разних врста боравака у природи и дружења који захтевају и одређено предзнање (или обнављање истог) - како по питању познавања природе и боравака у њој, тако исто и по питању организације таквих догађаја.

          У свему овоме верујемо да вам од велике помоћи може бити и литература "Са нашег тавана" из категорије ''Извиђачко таборовање (живот у природи под шатором)'' коју на датим линковима можете пронаћи груписану на 2 начина - као:

1) основну прегледну листу наслова

2) груписане наслове са њиховим сликовним предпрегледом.