Чворови

Шта зна скаут 2. реда - Јарослав Мали, Савез извидника и планинки Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца, Београд 1928. (Зденко Хорјан на дар Таванчету)
''Шта зна извиђач о ПИОНИРСТВУ'' - Исидор Добровић, издање Савеза извиђача Србије
ЧЕТНИК (Ручна књига за српску омладину и савезнике - четнике) - др Милош Ђ. Поповић (1912.)
Наловна страна приручника ЧВОРОВИ, Рупка Годеца, издање из 1962. године
Омот за књигу 'Чворови' чији је аутор Рупко Годец, издате у Загребу 1980. године
Насловна страна приручника ''ТЕЧАЈКА - за полазнике водног течаја'' Одреда извиђача ''Завичај 1093''
СКРИПТА ШКОЛЕ ЗА ВОДНИКЕ И ВОЂЕ - додатак приручнику за вође (Суботица, јануар 2003)
Насловна страна за приручник ''ПРИРУЧНИК ЗА ВОЂЕ - рад са млађим извиђачима'' који је приредио Јосип Параг, члан Савеза извиђача општине Суботица
ПРИБЕЛЕШКЕ СТАРОГ ВУКА (Радомира Васића) из 1930. године - са 4.течаја Шумске школе за вође Савеза извиђача и планинки Краљевине Југославије
ПИОНИРСТВО (извиђачки приручник), дело аутора Попарић Мустафе из 2000.године у издању СИ ФБиХ. Дар ''Нашем тавану'' (извиђачкој интернет библиотеци Одреда извиђача ''Спартак'' из Суботице) Зекеријаха Зеке Авдића и Савеза извиђача Опћине Зеница.
''Извиђачки подсетник'' издање Савеза извиђача града Београда из 2005. године
Омот за Приручник ''ИЗВИЂАЧ - Приручник за руководиоце извиђачких јединица број 1 - 2''
Насловна страна за књигу ИЗВИЂАЧ - ПРВА ИЗВИЂАЧКА ЗВИЈЕЗДА - Рад с млађим извиђачима
Насловна страна Приручника за руководиоце извиђачких јединица ''ИЗВИЂАЧ'', број 1, 3.издање из 1975.године
ЕЛАБОРАТ - Табор ''Бела Црква 2015'' - одред извиђача ''Спартак'' Суботица

Pages

Subscribe to Чворови