Скаутска литература пре 1941. године - Скаутизам у Краљевини Југославији

Шта зна скаут 2. реда - Јарослав Мали, Савез извидника и планинки Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца, Београд 1928. (Зденко Хорјан на дар Таванчету)
ЧЕТНИК (Ручна књига за српску омладину и савезнике - четнике) - др Милош Ђ. Поповић (1912.)
Омот за приручник ''СКАУТСКИ ПРИРУЧНИК за III. ред'' из 1939.године
СКАУТИЗАМ - ing. Гјуро Стипетић
Омот за књигу РУКОВОЂ за хрватске ђачке излетне дружбе (scout-дружбе) (из 1914.год.!)
Насловна страна за књигу ПРИРУЧНИК ЗА СКАУТСКЕ ВОДНИКЕ од Виљема Хилкорта из 1936.год.(уз интервенције приређивача - Савеза скаута Краљевине Југославије)
ПРИБЕЛЕШКЕ СТАРОГ ВУКА (Радомира Васића) из 1930. године - са 4.течаја Шумске школе за вође Савеза извиђача и планинки Краљевине Југославије
Омот за Правилник Савеза скаута Краљевине Југославије - О дисциплинској одговорности (из 1938.год.)
Недеља сећања Савеза извиђача Србије 22.-27. фебруар, СИС 2004. године
Насловна страна за књигу 'НАШЕ ЈАТО - записци једног скавтског вође' писца Милорада Мацуре из 1937. године у издању Нове скаутске библиотеке
КРИН - илустровани скаутски мјесечник, бр. 1-5, година I, (Бања Лука 1924.)
Извидништво-скаутизам у Југославији 1911-1941. (издавачи СИС - Извиднички документациони центар ''Др Милош Поповић'' - Београд и Музеј извидништва)
ИГРЕ - др Петар Дујановић (НОСКАБИ, 1936.)
Водна свеска. Свеска за администрацију и евиденцију рада вода извиђача, у издању Извидничког документационог центра ''др Милош Поповић'' из Београда.
''Скаутска библиотека'' (издање бањалучког стега Извидника и Планинки), мај-јуни 1923., број 2-3 (Бања Лука 1923.)
Subscribe to Скаутска литература пре 1941. године - Скаутизам у Краљевини Југославији