Организација и планирање извиђачких активности

Насловница за дело из 1961. године - ''Кроз огањ и борбу до слободе'' - тематска таборска ватра
Насловна страна листа Савеза извиђача Црне Горе ''Извиђачке новине'', број 2 за април 1984. године
Почетна страница Прилога Билтена Савеза извиђача Србије ''Извиђачка школа'' бр. 2 чија је тема Методика извиђачке обуке (прилог Билтена СИС бр. 1 за јануар и фебруар 1984.)
Почетна страна Прилога Билтена Савеза извиђача Србије за двоброј 1-2 за јануар-април 1988. године - 'Извиђачка школа' број 12, чија је тема Културно-забавне активности у извиђачкој организацији
Почетна страница Прилога Билтена Савеза извиђача Србије ''Извиђачка школа'' бр. 11 чија је тема Организација вода (прилог Билтена СИС бр. 4-5 за нов.-дец. 1987.)
''ЖИВО СКАУТСТВО - Развој националних удружења'' (превод дела ''Living Scouting'')
''Еко Оморика'' [додатак уз 10.број ''Оморике'' (април 2009.)] - ОИ ''Јосиф Панчић'' Ниш
''Водник и вођа'' (прилог часописа ''Ми млади'') - бр. 53 (Доба извиђача)
''Водник и вођа'' (прилог часописа ''Ми млади'') - бр. 23-32 (1960.год.)
''БОРКО'' бр.3 (новембар 2002.) - часопис одреда извиђача ''Радомир Јовановић Чоче'' из Бора
"Пронађи себе" - 7. Смотра Савеза извиђача Србије - Ниш 2006 - Елаборат
"Пронађи себе" - 7. Смотра Савеза извиђача Србије - Ниш 2006
"МИ МЛАДИ", Албум за 1960., бројеви 49-58
"МИ МЛАДИ", Албум за 1958., бројеви 28-38

Pages

Subscribe to Организација и планирање извиђачких активности