Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Акти Савеза извиђача Србије

ПЛАНОВИ РАДА за СТАРИЈЕ ИЗВИЂАЧЕ - извиђачке секције - средњошколци (2018.год.)
ПЛАНОВИ РАДА за ПОЛЕТАРЦЕ - слободне активности (основношколци)
ПЛАНОВИ РАДА за МЛАЂЕ ИЗВИЂАЧЕ - извиђачке секције - основношколци (2018.год.)
Очистимо свет - водич за кампању (Савез извиђача Југославије, 2001)
О НЕКИМ НАЧЕЛНИМ ПИТАЊИМА ИЗ РАДА ИЗВИЂАЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ - материјали Скупштине СИЈ одржане у Скопју 13. и 14. маја 1967. (''Мала библиотека СИЈ'' - свеска 5)
Недеља сећања Савеза извиђача Србије 22.-27. фебруар, СИС 2004. године
Методика обуке и Правилник шумске школе за вође са коментаром (1968.) (Библиотека извиђача Србије ''Извиђачка школа'' - свеска 2)
Извиђачки вишебој Савеза извиђача Србије (СИС 1967.) (''Моја мала књига''-свеска 1)
Насловна страна приручника Извиђачка вештарства (Београд 1997.)
Извештај са семинара за инструкторе 1. степена (Рајац, 17-23. август 2003.)
Извештај са 3. Шумске школе Савеза извиђача Србије - ''Рајац 2000''
Извештај - Савез извиђача Србије - Извиђачки центар ''Рајац'' (1.септ.1998.)
ДЕСМОС међународна веза хришћанских православних скаута - предлог Статута
ДАН ПОЛЕТАРАЦА - Тим за полетарце и пчелице Савеза извиђача Србије (октобар 2010.)
Насловна страна за скрипту Водни течај - Савез извиђача Србије (верзија 2)
Насловница за скрипту Водни течај - Савез извиђача Србије (верзија 1)

Pages

Subscribe to Акти Савеза извиђача Србије
kadpuknefilm