Акти Савеза извиђача Србије

Насловна страна приручника ''ТЕЧАЈКА - за полазнике водног течаја'' Одреда извиђача ''Завичај 1093''
Стварање Савеза извидника НР Србије (у слици и речи) - Инг.Томислав Николић
Статут Извидничког документационог центра СИС ''Др Милош Поповић'' - Београд (1997.)
Систем уздизања кадрова у Савезу извиђача (1968.) (Библиотека извиђача Србије ''Извиђачка школа'' - свеска 1)
омот за књигу Приручник за предводнике
Насловна страна за приручник ''ПРИРУЧНИК ЗА ВОЂЕ - рад са млађим извиђачима'' који је приредио Јосип Параг, члан Савеза извиђача општине Суботица
Предлог члановима Скупштине Савеза извиђача Србије - за избор Старешине, заменика старешине, чланова Старешинства и чланова Надзорног одбора СИС (21.феб.1999.)
Предлог Правилника о печату органа, организација и јединица Савеза извиђача Србије (СИС, јун 1998.)
Предлог измена и допуна Статута Савеза извиђача Србије из фебруара 1999.године
Преглед одржаних седница Старешинства Савеза извиђача Србије у периоду од 25.фебруара 1995. до 6.фебруара 1999. године
Правилник о финансијском пословању одреда и организација у Савезу извиђача Србије (1973.год.)
Правилник о одликовањима и признањима Савеза извиђача Србије (2.дец.1995.)
Правилник о материјалном пословању одреда и организација у Савезу извиђача Србије (1973.год.)
ПОСЛОВНИК о раду Старешинства Савеза извиђача Србије из 1999. године

Pages

Subscribe to Акти Савеза извиђача Србије