ИГРЕ У ПРИРОДИ - сакупили и средили Иконија Мунћан и Миша Ненадовић (2.изд. из 1984.год.)

Насловница за 2.издање (из 1984.године) књиге ИГРЕ У ПРИРОДИ, игре које су сакупили и средили Иконија Мунћан и Миша Ненадовић
Author: 
Иконија Мунћан - Ика и Миодраг Ненадовић - Миша
Year: 
1984
Place Of Publication: 
Београд
Body: 

Познати и много пута реиздавани приручник за играње и организовање игара - у природи, на излетима...

Поред разних игара, књига такође садржи и значајно методско упутство воднику и вођи (одн. било ком организатору игре) о приступу организовању игара, извођењу, циљевима, специфичностима игара у природи, ...

Овде је понуђено обновљено (друго) издање популарне књиге коју су првобитно 1969. године издали Градски савез за друштвено васпитање деце Београда, Дом пионира Београда - Центар за припремање кадрова за рад са пионирима и Савез извиђача Србије.

Ова књига о играма у природи иначе стоји "раме уз раме" са својим "парњаком" од истих аутора/приређивача - "Играма у просторији".

Downloaded 223 times