OSNOVNI PAKET ZA PLANIRANJE za nacionalna skautska udruženja

OSNOVNI PAKET ZA PLANIRANJE za nacionalna skautska udruženja
Author: 
World Scout Bureau (Svetski Skautski Biro)
Year: 
1994
Place Of Publication: 
Beograd
Body: 

Naslov originala: BASIC PLANNING KIT FOR NATIONAL SCOUT ORGANIZATIONS.

Dokument izdao 1991. god. (na osnovu dokumenta štampanog od strane Servisa za obuku Svetskog Skautskog Biroa iz 1987.god.): World Scout Bureau  (Svetski Skautski Biro).

Na srpski dokument preveo Milutin Milošević, a u sklopu edicije "Skautstvo u svetu", 1994. godine svesku izdao Savez izviđača Jugoslavije.

Downloaded 74 times