ЕЛАБОРАТ општинског извиђачког вишебоја СИО Суботица - 23.-24.мај 1989. године