''Табор'' (ревија Звезе таборников Словеније), 2008, бр.5-6 - мај-јуниј