НОВИНЕ 8. СМОТРЕ ИЗВИЂАЧА СРБИЈЕ - бр.2 - Фестивал младости (Шабац, август 2011.)