ПЛАНИНЕ ЗАПАДНЕ СРБИЈЕ са легендом - планинарско-туристички потсетник (1953.)