CAMPING - туристичко шаторовање (Рупко Годец)

CAMPING - туристичко шаторовање (Рупко Годец)
Author: 
Рупко Годец
Place Of Publication: 
Београд - Загреб
Body: 

          Користан приручник за организацију камповања под шаторима, уз дате описе врсте шатора и њиховог чувања, потребне опреме за извођење камповања, избора кампинг места и сл.

Downloaded 138 times