ELABORAT - Tabor ''Bela Crkva 2015'' (OI ''Spartak'' Subotica)

ELABORAT - Tabor ''Bela Crkva 2015'' - odred izviđača ''Spartak'' Subotica
Author: 
Odred izviđača ''Spartak'' Subotica
Year: 
2015
Place Of Publication: 
Subotica
Body: 

          Pripremna dokumentacija i materijal za naše predstojeće odredsko letnje taborovanje u Beloj Crkvi, koje će se održati od 15.jula do 12.avgusta (ove 2015. godine).

          Kao praktičan dodatak - u elaborat smo uključili i neki probrani i za taborovanje prigodni materijal iz pojedine izviđačke literature.

          Evo plakata za taborovanje:

Plakat za izviđačko letnje taborovanje ''Bela Crkva 2015'' - odreda izviđača ''Spartak'' Subotica

a sam elaborat možete preuzeti na dole datom linku ispod oznake "Dokument u prilogu".

Downloaded 188 times