OBRAZOVANJE KADROVA za rad s poletarcima (Marija Katić, Zagreb 1981.)

Obrazovanje kadrova za rad s poletarcima, autora Marije Katić. Knjigu izdao Savez izviđača Hrvatske - u Zagrebu 1981.godine. Dar našem tavanu od Zorana Stojkovića Laleta.
Author: 
Marija Katić (urednik Bojan Bošnjak)
Year: 
1981
Place Of Publication: 
Zagreb
Body: 

          Led je konačno probijen! ;-) - Prvi darodavac iz Saveza izviđača Srbije za dopunu Našeg tavančeta: Zoran Stojković - Lale! :-)

          Blagodareći Laletu - pred svima nama je priručnik za obrazovanje predvodnika i vođa četa najmlađih izviđača - poletarca, koji je kao svoj instruktorski rad (za instruktora III stepena) sastavila Marija Katić, usklađujući ga sa tadašnjim (priručnik je izdat 1981.) odlukama Programskog odbora Saveza izviđača Hrvatske.
          U cilju sistematskog razvoja kadrova u Savezu - u knjizi se pre svega iznosi potreba objedinjenog razvoja kadrova za rad s poletarcima - kako etapnog školovanja kadrova kroz seminare (prvo za predvodnike, a potom kao prirodan i neophodan nastavak - za vođe četa poletaraca), isto tako i kroz istovremen i kontinuiran njihov razvoj kao izviđača kroz svakodnevni rad u njihovim uzrastnim jedinicama, na taborovanjima i drugim redovnim aktivnostima.
          Posebno obrađujući teme seminara za predvodnike, a potom i za vođe četa poletaraca - u knjizi se takođe detaljno bave i organizacijom izvođenja tih seminara, dajući i razrade više različitih njihovih modusa.
Tako se recimo za predvodnike (i uz određene modifikacije za vođe četa kasnije) razrađuju sledeći tipovi tečaja:

  1. Tečajsko taborovanje (u trajanju 14-18 dana, sa detaljnom razradom aktivnosti po danima,...)
  2. Seminar "Zima - leto" (zimski deo u trajanju od 30 sati i letnji od 25 sati+1 dan)
  3. Seminar tipa "ABC" (22 sata + 15 sati+1 dan + 20 sati)
  4. Vikend seminari.

...

Toliko od nas ;-) - za dalje vidite i sami! :-)

Lale - još jedared - veliko ti od srca hvala na ovom dragocenom darčetu! :-)

 

PS

          Još jedan naslov koji nam je Lale naknadno poslao možete pronaći na ovom linku: "Priručnik za izviđače porečane (Načela i uputstva za izviđačke aktivnosti na vodi i rad porečanskih jedinica) (SIS 1968.)"! :-)

Downloaded 36 times