Течај за предводнике - Полетарци (Гордана Хорват, Загреб 1981.)

Течај за предводнике - Полетарци (Гордана Хорват, Загреб 1981.године)
Author: 
Гордана Хорват
Year: 
1981
Place Of Publication: 
Загреб
Body: 

План и програм рада Течаја за предводнике полетараца, уз дат и пропратни материјал за коришћење на самом течају. Програм је припремила Гордана Хорват, а издат је у Загребу 1981.године.

Downloaded 92 times