Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

PROPOZICIJE izviđačko-partizanskog višeboja ''Narodni heroj Ratko Vujović-Čoče'' i PROPOZICIJE za izviđački višeboj za mlađi uzrast (SIH, Zagreb 1982.)

Savez izviđača Hrvatske - PROPOZICIJE izviđačko-partizanskog višeboja ''Narodni heroj Ratko Vujović-Čoče'' i PROPOZICIJE za izviđački višeboj za mlađi uzrast (Zagreb 1982.)
Author: 
Savez izviđača Hrvatske
Year: 
1982
Place Of Publication: 
Zagreb
Body: 

Na osnovu instrukcija Odbora za programsku orijentaciju i kadrovsku izgradnju Saveza izviđača Hrvatske i iskustava iz takmičarske 1981.godine - Savez izviđača Hrvatske je 1982. godine izdao ove Propozicije kao pokušaj iznalaženja trajnijeg oblika instrukcija za izviđačke višeboje.

Pored propozicija za izviđačko-partizanski višeboj "Narodni heroj Ratko Vujović - Čoče" za tada uobičajenu kategoriju izviđača i planinki omladinskog uzrasta, ovo izdanje sadrži i propozicije izviđačkog višeboja za izviđače mlađeg uzrasta (u Savezu izviđača Hrvatske bilo je i pre inicijativa da se razrade propozicije i za ovu kategoriju, ali bez postignutih odgovarajućih rezultata [po zaključcima Odbora za programsku orijentaciju i kadrovsku izgradnju Saveza izviđača Hrvatske iz 1981. godine]).

Downloaded 22 times
kadpuknefilm