Akcija ''Partizanski stroj 1986.'' (Subotica 20-21.XII 1986.)

Akcija ''Partizanski stroj 1986.'' (Subotica 20-21.decembar 1986.godine)
Author: 
Gabrić Josip, Cicmil Borivoje, Rudić Aleksandar, Ilić Živojin, Bogner Tomislav, Kunkin Nikola, Nađ Zoltan, Hiba Miodrag, Kardoš Jožef, Valihora Ištvan,...
Year: 
1986
Place Of Publication: 
Subotica
Body: 

         Dokumenti sa akcije "Partizanski stroj" održane u Subotici 20. i 21. decembra 1986. godine.

         Pored zvaničnih dokumenta sa akcije, dati su i pripremni i organizacioni materijali i beleške samog organizatora i domaćina akcije - Saveza izviđača Opštine Subotica.

          Tokom akcije bila su podeljena odlikovanja "Partizanski odred", "Partizanska četa" i "Izviđač partizan" (danas su to u Savezu izviđača Srbije odlikovanja: "Odred orlova", "Četa orlova" i "Izviđač orao"), te se tu nalaze i imena odlikovanih Odreda, četa i pojedinaca.

Od naših Subotičana, tada su odlikovani:

  1. Kao „Partizanski odred“:  OI „Matko Vuković“ i OI „Đuro Salaj“.
  2. Kao „Partzanska četa“: „Mi mladi (OI „Jovan Mikić Spartak“) i „1. Četa“ (OI „Đuro Salaj“).
  3. Kao „Izviđač partizan“: Lisi Aleksandar, Franjo Antal, Mačković Zorica (svi iz OI „Matko Vuković“), Mujkanović Goran (iz OI „Mladi Graničar“), Jurčak Dragan, Šelken Klaudija (iz OI „Moše Pijade“), Parag Josip, Horvat Roža (iz OI „Đuro Salaj“), Konkolj Robert, Nikolić Mladen, Kockarević Branka, Gabrić Milutin i Đedović Milorad (iz OI „Jovan Mikić Spartak“).

 

          Od mnogobrojnih organizatora i učesnika iz Saveza izviđača Subotice da pomenemo bar neka imena.

          Štab akcije su činili Gabrić Josip kao starešina, te kao članovi štaba tu su bili i: Cicmil Borivoje, Rudić Aleksandar, Ilić Živojin, Bogner Tomislav, Kunkin Nikola, Nađ Zoltan, Hiba Miodrag, Kardoš Jožef, Valihora Ištvan (i 1 predstavnik tadašnje JNA). 

          Među organizatorima tu su bili i: Mickoski Dragiša, Bubori Robert, Katona Andrija, Jurić Ivica, Horvat Ferenc, Pinter Josip, Koleta Ušunović, Agneza Vojnić-Rodić, Vučković Milan, ...

          Na različitim dežurstvima između ostalih bili su angažovani: Ferrò Rudolf, Fodor Tibor, Làbadi Lìdia, Vavricskò Hajnalka, Lakatos Szilvester, Kàlò Bèla, Fleisz Ede, Koleszàr Màrta, Beszèdes Edit, Mezei Zoltán, Horvat Tünde, Bàzler Andrea, Nagy Zoltàn, Mujkanović Goran, Hernya Eva, Kovàcs Elvira, Varga Csilla, Tisity Julianna, Horvàt M. Tünde, Hallai Jòzsef, Kovács Nelli, Szücs Krisztiàn, Göucő György, Gàspàr Jòzsef, Horvàt Istvàn, Kujundzsity Sàndor, Skenderović Jozefa, Nenad Mesaroš, Zlatko Ivković, Tibor Mađar, Zoran Gabrić, Bojan Burger, Kalman Crnković, Robert Bošnjak, Vjekoslav Juhas, Mirko Šeterlaja (?), Jožef Konc (?), Atila Roža, Zoran Kujundžić, Vukobratović Branko, Anita Lijović, Silvija Rajčić, Vesna Vojnić, Andrea Milić, Jasna Kujundžić, Marijan Vubelić, Goran Golić, Marinko Čelik, Dejan Jakovelić, Josip Neosčić, Igor Marinović, Goran Kukla, Zoran Pap, Zlatko Antunović, Vlado Kovačić, Mukić Duško, Parag Josip, Dragojević Branko, Vuković Tomislav, Šelken Klaudija, Đurđević Dragan, Turčak Dragan, Baki Afrodita (?), Marović Tonja, Šelken Rudolf, Pertić Marta, Tilinger Antun, Bognar Jasmina, Bačić Slaven, Marković Gordana, Babijanović Ivan, Stantić Mira, Rožnjak Silvija, Špekla Žužana, Janković Dobrica, Kulunčić Zorica, Tančić Božidar, Ivanković ______ (?), Andrić Renata, Kovač Tomi, Rožn(j)ik Silvija, Sojkić (Sojnić ?) Gordana, Pertić Marta, Marović Gordana, ... i drugi.

Downloaded 21 times