Улога и задаци кадрова у извиђачким јединицама - С. Бјажић (куцана верзија из 1968.год.)

Насловна страна за извиђачку брошуру ''Улога и задаци кадрова у извиђачким јединицама'', аутора Славка Бјажића (куцана верзија из 1968.године)
Author: 
Славко Бјажић
Year: 
1968
Place Of Publication: 
Загреб
Body: 

Ово је куцана верзија извиђачке брошуре из 1968. године.

У делу се засебно обрађују улоге и задаци водника, вође, начелника и старешине.

Дар нашем тавану за све Вас/нас :-) од Дамира Горника - Грге из О.И.''Владимир Назор'' - Карловац, који нам је овај наслов проследио у скенираном облику. Хвала му велико на дару и труду! :-)

Downloaded 20 times