Оријентација

Шта зна скаут 2. реда - Јарослав Мали, Савез извидника и планинки Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца, Београд 1928. (Зденко Хорјан на дар Таванчету)
Читање карата и оријентација - А. Петровић (1971.)
ЧЕТНИК (Ручна књига за српску омладину и савезнике - четнике) - др Милош Ђ. Поповић (1912.)
Насловница за књижицу У АВАНТУРУ КРОЗ ЛЕТОВЕ - Водич за полетарце и пчелице
ТОПОГРАФСКИ ПРИРУЧНИК - Томаж Бановец, издато у Љубљани 1973. године
ТОПОГРАФИЈА - приручник за извиђаче, дело аутора Попарић Мустафе из 2000.године у издању Савеза извиђача Федерације Босне и Херцеговине. Дар Зекеријаха Зеке Авдића и Савеза извиђача Опћине Зеница ''Нашем тавану'' (извиђачкој библиотеци Одреда извиђача ''Спартак'' из Суботице).
ТОПОГРАФИЈА - Крешимир Плеше
Насловна страна приручника ''ТЕЧАЈКА - за полазнике водног течаја'' Одреда извиђача ''Завичај 1093''
Омот књиге ''РУЧНА БУСОЛА М-53 - технички опис и упутство за руковање''
Омот за књигу РУКОВОЂ за хрватске ђачке излетне дружбе (scout-дружбе) (из 1914.год.!)
Насловна страна за књигу ПРИРУЧНИК ЗА СКАУТСКЕ ВОДНИКЕ од Виљема Хилкорта из 1936.год.(уз интервенције приређивача - Савеза скаута Краљевине Југославије)
Насловна страна за приручник ''ПРИРУЧНИК ЗА ВОЂЕ - рад са млађим извиђачима'' који је приредио Јосип Параг, члан Савеза извиђача општине Суботица
ПРИБЕЛЕШКЕ СТАРОГ ВУКА (Радомира Васића) из 1930. године - са 4.течаја Шумске школе за вође Савеза извиђача и планинки Краљевине Југославије
ОРИЈЕНТАЦИЈА И ТОПОГРАФИЈА - приручник за извиђаче и планинке - Драган М. Златковић (II измењено и допуњено издање из 2012.године) - несебични дар аутора ''Нашем Таванчету''
ОРИЈЕНТАЦИЈА ВО ПРИРОДА - аутори проф.Ангел Гусев и Борис Јурага
ОРИЈЕНТАЦИЈА - Приручник за извиђаче (1983.)

Pages

Subscribe to Оријентација