Извиђачка вештарства и вештине

ЧЕТНИК (Ручна књига за српску омладину и савезнике - четнике) - др Милош Ђ. Поповић (1912.)
Насловница за књижицу У АВАНТУРУ КРОЗ ЛЕТОВЕ - Водич за полетарце и пчелице
''Тумач 'Записника спелеолошког истраживања' ''. Планинарски савез Хрватске - Комисија за спелеологију.
Насловна страна приручника ''ТЕЧАЈКА - за полазнике водног течаја'' Одреда извиђача ''Завичај 1093''
Насловна страна за извиђачку књигу Таборнишки прирочник - ТАБОРНИШКЕ ВЕШЧИНЕ
Омот за књигу Таборнишки прирочник - ДЕЛО З МЕДВЕДКИ ИН ЧЕБЕЛИЦАМИ - Посебни дел, изд. Љубљана 1981.године
омот за књигу Приручник за предводнике
Приручник за извиђаче поречане - Начела и упутства за извиђачке активности на води и рад поречанских јединица, издање Савеза извиђача Србије из 1968.године
ПРИБЕЛЕШКЕ СТАРОГ ВУКА (Радомира Васића) из 1930. године - са 4.течаја Шумске школе за вође Савеза извиђача и планинки Краљевине Југославије
Покажи и уради - међународни пројектни пакет заштите природе (Део јединственог глобалног програма за заштиту природе Светског скаутског бироа и Светског фонда за дивље животиње којим је обухваћено 140 скаутских земаља)
ПИОНИРСТВО (извиђачки приручник), дело аутора Попарић Мустафе из 2000.године у издању СИ ФБиХ. Дар ''Нашем тавану'' (извиђачкој интернет библиотеци Одреда извиђача ''Спартак'' из Суботице) Зекеријаха Зеке Авдића и Савеза извиђача Опћине Зеница.
ОРИЈЕНТАЦИЈА И ТОПОГРАФИЈА - приручник за извиђаче и планинке - Драган М. Златковић (II измењено и допуњено издање из 2012.године) - несебични дар аутора ''Нашем Таванчету''
Општи појмови о рељефу Земљине површине (Географски институт Југословенске армије) (1951.)
Мој први гестовни речник, аутора Наталије Јанковић-Лежаков и Мирка Кнежевића, а у издању Организације глувих Нови Сад, из 2003.године
Исхрана у природи из 1989. године

Pages

Subscribe to Извиђачка вештарства и вештине